Discussion:
Kasa fiskalna a paragon imienny z komputera
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Pan Jan
2010-10-09 20:43:30 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

chcę importować i sprzedawać pewne towary. Sprzedaż na alledrogo i przez
sklep internetowy.

Kiedy potrzebna mi kasa fiskalna?
Czy zamias kasy fiskalnej mogę wystawiać paragony imienne z komputera?

Jak zrobić to najłatwiej ale i zgodnie z prawem?


Pozdrawiam
Przemysław Adam Śmiejek
2010-10-09 23:55:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pan Jan
Kiedy potrzebna mi kasa fiskalna?
a) po przekroczeniu limutu
b) przy sprzedaży towaru automatycznie wymagającego kasy
Post by Pan Jan
Czy zamias kasy fiskalnej mogę wystawiać paragony imienne z komputera?
O ile nie wpadniesz w kasę z (a) lub (b)
--
Przemysław Adam Śmiejek
Andrzej Kłos
2010-10-10 10:20:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pan Jan
Kiedy potrzebna mi kasa fiskalna?
a) po przekroczeniu limitu
b) przy sprzedaży towaru automatycznie wymagającego kasy
c) przy takim sposobie sprzedaży, który automatycznie wymaga kasy
(sprzedaż wysyłkowa bez możliwości powiązania wpłat, wypłat, wysyłek)
Post by Pan Jan
Czy zamias kasy fiskalnej mogę wystawiać paragony imienne z komputera?
O ile nie wpadniesz w kasę z (a) lub (b)
lub (c)

andy_nek
Król Dopalaczy
2010-10-10 15:30:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Kłos
Post by Pan Jan
Kiedy potrzebna mi kasa fiskalna?
a) po przekroczeniu limitu
b) przy sprzedaży towaru automatycznie wymagającego kasy
c) przy takim sposobie sprzedaży, który automatycznie wymaga kasy
(sprzedaż wysyłkowa bez możliwości powiązania wpłat, wypłat, wysyłek)
Post by Pan Jan
Czy zamias kasy fiskalnej mogę wystawiać paragony imienne z komputera?
O ile nie wpadniesz w kasę z (a) lub (b)
lub (c)
andy_nek
lub (d) z wlasnego wyboru
--
http://nowedopalacze.eu/
Andrzej Kłos
2010-10-11 07:59:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Król Dopalaczy
Post by Pan Jan
Kiedy potrzebna mi kasa fiskalna?
lub (d) z wlasnego wyboru
z własnego wyboru to widzimisie a nie potrzeba :)

andy_nek
Danusia
2010-10-10 06:21:37 UTC
Permalink
Raw Message
Czy zamias kasy fiskalnej mogê wystawiaæ paragony imienne z komputera?
Jak zrobiæ to naj³atwiej ale i zgodnie z prawem?
Zgodnie z prawem to zamiast paragonów z kasy fiskalnej mo¿esz wystawiaæ
imienne faktury VAT z komputera. Paragon z komputera nie jest dokumentem
fiskalnym i jako taki nie mo¿e byæ wystawiany zamiast paragonu z kasy
fiskalnej.

pozdr
Przemysław Adam Śmiejek
2010-10-10 18:16:14 UTC
Permalink
Raw Message
Czy zamias kasy fiskalnej mog� wystawia� paragony imienne z komputera?
Jak zrobi� to naj�atwiej ale i zgodnie z prawem?
Zgodnie z prawem to zamiast paragon�w z kasy fiskalnej mo�esz wystawia�
imienne faktury VAT z komputera.
Jesteś pewna? W przypadku sprzedaży osobom fizycznym paragon i tak chyba
musi być wystawiony. A na pewno wystawianie faktur nie powoduje
zmniejszenia limitu i niewejścia w kasę, co jest chore... Bo nie można
właśnie okazyjnie sprzedać np. płytki CD ,,fizolowi''
--
Przemysław Adam Śmiejek
Danusia
2010-10-11 06:16:13 UTC
Permalink
Raw Message
Czy zamias kasy fiskalnej mog? wystawia? paragony imienne z komputera?
Jak zrobi? to naj?atwiej ale i zgodnie z prawem?
Zgodnie z prawem to zamiast paragon?w z kasy fiskalnej mo?esz wystawia?
imienne faktury VAT z komputera.
Jeste¶ pewna? W przypadku sprzeda¿y osobom fizycznym paragon i tak chyba
musi byæ wystawiony. A na pewno wystawianie faktur nie powoduje
zmniejszenia limitu i niewej¶cia w kasê, co jest chore... Bo nie mo¿na
w³a¶nie okazyjnie sprzedaæ np. p³ytki CD ,,fizolowi''
Wystarczy popatrzeæ na fakturê za telefon (TP), pr±d, gaz itp. S± to faktury
imienne zawieraj±ce imie, nazwisko i adres, nie zawieraj± NIP-u odbiorcy.
Tak samo gdy kupuje np telewizor, pralke czy lodówke w sklepie i chce
fakture (a nie paragon).
Sprzeda¿ na allegro czy jako sklep internetowy zawsze wi±¿e siê z podaniem
adresu nabywcy wiêc na te dane mo¿na wystawiæ imienn± fakture VAT i wszystko
jest w zgodzie z prawem. Obroty nie ujête fakturami VAT powoduj± powstanie
obowi±zku rejestracji kas± fiskaln± - po przekroczeniu podanej w ustawie
kwoty. Wie to ka¿dy kto prowadzi dzia³alno¶æ gospodarcz±.

pozdr
Gotfryd Smolik news
2010-10-13 22:35:52 UTC
Permalink
Raw Message
Obroty nie ujęte fakturami VAT powodują powstanie
obowiązku rejestracji kasą fiskalną
Nie ma takiej korelacji. WCALE.
- po przekroczeniu podanej w ustawie kwoty.
Wie to każdy kto prowadzi działalność gospodarczą.
Ale nie każdy piszący na .prawo wie jak naprawdę jest ;)

Ad rem: obowiązek rejestracji kasą dotyczy wyłącznie sprzedaży
osobom fizycznym nie prowadzącym DG oraz rolnikom ryczałtowym,
z warunkiem zwolnienia do limitu kwotowego, listy pewnych zwolnień
podmiotowych (sprzedaż pracownikom) oraz wyłączeń o których
była mowa w sąsiednich postach (sprzedaż paliwa albo nagranego
nośnika).
Wystawienie lub wydanie faktur nie ma do tego *NIC*!

Jedyne co poprzednicy pominęli, to w miarę wygodne zwolnienie
działające jednak jedynie kiedy sprzedaż jest wysyłkowa
i rejestrowana zapłatą na rachunek bankowy.
Nie działa (owo zwolnienie) jednak niezależnie od kwotowego
(i IMVHO to jest nieporozumienie).

pzdr, Gotfryd

h***@gazeta.pl
2010-10-11 06:47:48 UTC
Permalink
Raw Message
Czy zamias kasy fiskalnej mogďż˝ wystawiaďż˝ paragony imienne z komputera?
Jak zrobi� to naj�atwiej ale i zgodnie z prawem?
Zgodnie z prawem to zamiast paragon�w z kasy fiskalnej mo�esz wystawia�
imienne faktury VAT z komputera.
Jeste� pewna? W przypadku sprzedaşy osobom fizycznym paragon i tak chyba
musi by� wystawiony. A na pewno wystawianie faktur nie powoduje
zmniejszenia limitu i niewej�cia w kas�, co jest chore... Bo nie moşna
w�a�nie okazyjnie sprzeda� np. p�ytki CD ,,fizolowi''
Z tego co pamiętam, to można być zwolnionym z kasy fiskalnej przy sprzedaży
przez internet, jeżeli każda wpłata jest udokumentowana w ten sposób, że
jednoznacznie wskazuje na kupującego. Czyli każdy kupujący płaci przelewem lub
przekazem pcztowym, i na dane kupującego z przelewu (lub przekazu) wystawiana
jesf faktura lub rachunek. Nie dotyczy to oczywiście asortymentu, do którego
kasa jest obligatoryjna (np. elektornika)
Niestety, Allegro wprowadziło coś takiego jak "płacę z Allegro". Jest to
opcja, której nie da się wyłączyć i niestety nie spełnia ona wymogów
zwolnienia z kasy.
Tak więc sprzedając na Allegro po wykorzystaniu limitu trzeba kupić kasę.
Najtańsze kasy zaczynają się od jakiś 500zł netto, z czego 50% można sobie
odliczyć, więc nie jest tak źle.

PS. Powyższa odpowiedź odzwierciedla mój stan wiedzy z przed 2-3 lat, więc
mogło się coś zmienić od tego czasu

pozdrawiam
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...