Discussion:
Szambo i koniecznosc podlaczenia do kanalizacji
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Nissak
2005-09-15 08:28:51 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
od 5 lat mamy dzialke rekracyjno-budowlana nad Jeziorem Bialym.
Okolo 2 lat temu powstala Spolka Wodno-Sciekowa, niedawno przyslali
informacje, ze istnieje mozliwosc podlaczenia sie do sieci kanalizacyjnej
(oczywiscie odplatnie).
Dodatkowo napisali:
"wlasciciel posesji, ktory posiada urzadzenia do gromadzenia sciekow
(szamba), a ma mozliwosc podlaczenia do sieci kanalizacyjnej winien dazyc do
likwidacji szamba i przylaczenia do sieci kanalizacyjnej"
i jako podstawe prawna podali:
- par.34 rozdzialu 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r (Dz.U.Nr 75 poz.690) - zbiorniki na nieczystosci ciekle moga
byc stosowane na dzialkach budowlanych nie majacych mozliwosci przylaczenia
do sieci kanalizacyjnej.
- Pkt 2.2 szczegolowe zasady utrzymywania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Wlodawa ...... z dnia 28.02.2003r. - likwidacja zbiornikow o
charakterze bezodplywowym (szamba) poprzez podlaczenie sie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w terminie 8m-cy od wejscia w zycie uchwaly lub
przekazania do uzytkowania nowych instalacji sanitarnych.

dodatkowo, jezeli nie wyrazimy zainteresowania do 30 wrzesnia to ... "po tym
terminie zostanie przeprowadzona kontrola sposobu odprowadzania nieczystosci
plynnych z udzialem Gminy Wlodawa i Starostwa Powiatowego i wydana
odpowiednia decyzja administracyjna"

Czy maja prawo rzadac zaplacenia pewnie paru tysiecy za podlaczenie do
"nowej" sieci kanalizacji ?? Jest to dla nas dosyc spora kwota zwlaszcza ze
koszta uzytkowania sieci sa o wiele wieksze niz koszta uzywania wlasnej
pompy glebinowej jak i wywoz szamba przez okres paru-parunastu lat.

Pozdrawiam
gg
2005-09-15 14:46:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Nissak
Czy maja prawo rzadac zaplacenia pewnie paru tysiecy za podlaczenie do
"nowej" sieci kanalizacji ?? Jest to dla nas dosyc spora kwota zwlaszcza
ze koszta uzytkowania sieci sa o wiele wieksze niz koszta uzywania
wlasnej pompy glebinowej jak i wywoz szamba przez okres paru-parunastu
lat.
IMHO mogą. Miałem podobny problem. Ale nie umiem Ci podać podstawy
prawnej.
Mnie jeszcze straszyli tym że jak zrobią pomiar zanieczyszczenia gleby i
wyjdzie źle to dolepią karę za zanieczyszczanie środowiska. Szambo było
stare poniemiekie więc pewnie popuszczało na boki... Podłączenie
kanalizacji tyle nie kosztuje. Podejdą pod Twoją działkę z rurą na swój
koszt. Wpuszczą trójnik na granicy działki. Jak sam sobie wykopiesz dziure
u siebie na działce i położysz rurę kan.( to żadna filozofia ale niestety
ciężka praca) to będzie Cię kosztować tylko projekt i uzgodnienia . Circa
1000zł + koszt rur i studzienki na granicy działki.
--
pozdrawiam
P.
GoldSilver
2005-09-15 16:29:42 UTC
Permalink
Raw Message
U�ytkownik "Nissak" <***@SPAMIK.in.lublin.pl> napisa� w wiadomo�ci news:dgbba5$2jvp$***@node1.news.atman.pl...
...
Post by Nissak
"wlasciciel posesji, ktory posiada urzadzenia do gromadzenia sciekow
(szamba), a ma mozliwosc podlaczenia do sieci kanalizacyjnej winien dazyc
do likwidacji szamba i przylaczenia do sieci kanalizacyjnej"
...
Jest jeszcze o ile siê nie mylê mo¿liwo¶æ budowy przydomowej oczyszczalni
¶cieków.
S± to jakie¶ osadniki z odpowiedni± ro¶linno¶ci±. Co ile¶ tam lat siê wywozi
osad.
Nic nie ¶mierdzi i ³adnie wygl±da.
Koszty ponoæ wcale nie du¿e a w du¿ej czê¶ci finansowane przez UM jako
dzia³ania pro-ekologiczne (przynajmniej u nas).
Poszukaj w necie mo¿e z dotacj± wyjdzie taniej - bo oprócz samej inwestycji
to praktycznie gratisowe u¿ytkowanie a przy kanalizacji to koszty za ¶cieki.
Robert Tomasik
2005-09-15 21:34:14 UTC
Permalink
Raw Message
U?ytkownik "Nissak" <***@SPAMIK.in.lublin.pl> napisa? w wiadomo?ci news:dgbba5$2jvp$***@node1.news.atman.pl...

Ja bym im odpisał, że będziesz dążył. I dąż dalej. Jeśli szambo
spełnia prawem przewidziane normy, to nie mogą Cię zmusić do jego
likwidacji. Gdybyś teraz budował, to by Ci nie dali pozwolenia i takie
znaczenie ma przytoczony przepis.

Przepisy budowlane co raz się zmieniają. Trudno, by wraz z wejściem
nowych wymagań burzono i przebudowywano stare budynki.
gg
2005-09-15 21:44:37 UTC
Permalink
Raw Message
Ja bym im odpisa³, ¿e bêdziesz d±¿y³. I d±¿ dalej. Je¶li szambo
spe³nia prawem przewidziane normy, to nie mog± Ciê zmusiæ do jego
likwidacji. Gdyby¶ teraz budowa³, to by Ci nie dali pozwolenia i takie
znaczenie ma przytoczony przepis.
Przepisy budowlane co raz siê zmieniaj±. Trudno, by wraz z wej¶ciem
nowych wymagañ burzono i przebudowywano stare budynki.
Mog± go szykanowaæ w taki sposób ¿e na¶l± na niego kontrole z ochrony
¶rodowiska. Oni zrobi± pomiary zanieczyszczenia gleby w okolicy szamba.
Je¿eli szambo jest betonowe to ró¿nie z tym mo¿e byæ. Je¿eli pomiary wyjd±
na ich korzy¶æ (czyli wyka¿± zaniczyszczenie) to mog± nakazaæ usuniêcie
nieprawid³owo¶ci co mo¿e byæ niemo¿liwe. Wtedy go maj±...
--
pozdrawiam
P.
Maciej Bebenek
2005-09-15 22:04:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Robert Tomasik
Przepisy budowlane co raz się zmieniają. Trudno, by wraz z wejściem
nowych wymagań burzono i przebudowywano stare budynki.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach się kłania. Coś się
obawiam, że mogą...

M.

Loading...